Skal forældre betale deres børns kørekort

0
2999

Bilkørekortet ses af mange som et slags symbol på, at barnet er blevet voksent og uafhængigt og derfor selv har friheden til at kunne transportere sig selv. Men eftersom den unge voksne nu er blevet voksen og uafhængig, skal han så selv betale for kørekortet, eller skal kørekortet ses som en slags sidste gave fra forældrene. Det er meget forskelligt fra familie til familie, og naturligt nok er det ofte familierne med høje indkomster som betaler deres børns kørekort. Se mere om priser på kørekort her.

Læren om selvstændighed

Når barnet bliver 17 eller 18 år, og det bliver muligt får ham at tage kørekort, begynder den unge også at tænke på at flytte hjemmefra. Når man flytter hjemmefra betyder det, at man selv skal tage sig af alt. Dette inkluderer også ens økonomi. Selvom man måske har haft et fritidsjob igennem nogen år, er det jo ens forældre som har sørget for maden og de vigtigste regninger. Og hvis den unge aldrig har selv har skulle betale for noget inklusiv kørekortet, vil den unge være dårligt rustet til det selvstændige liv. Derimod vil den unge, som selv har skulle betale telefonregninger, rejsekort og kørekort, være bedre rustet til at flytte hjemmefra.

Kørekortet hjælper begge parter

Før de unge får deres kørekort, er det jo ofte forældrenes job, at skulle køre deres barn rundt til skole, fritidsinteresser, venner osv. Men når den unge voksne får sit eget kørekort, kan forældrene endelig blive derhjemme og slappe af. Derfor er der måske mange forældre som fristes til at betale deres barns kørekort, og nogen går hele vejen og køber en bil med. Og hvis den unge ikke selv har en bil, er han stadig afhængig, af at han kan låne mors og fars. Nogen forældre er måske gladere for at køre deres børn rundt, da de kan lide, at børnene stadig har brug for dem.

DEL