Misbrug i familien giver børnene ar for resten af livet

0
307

Et misbrug af alkohol rammer ikke kun den der drikker. Det går ud over hele familien og hvis alkoholmisbruget ikke bliver stoppet hurtigt, vil det i langt de fleste tilfælde have store negative konsekvenser for hele familien. Ikke mindst hvis der er børn i familien. Børn som vokser op i familier med misbrug, ender ofte selv med at blive misbruger af alkohol, hash, medicin eller andre stoffer.

Men alt efter den daglige trivsel, læring, udvikling og opvækst, kan der være mange følgevirkninger som ses, her og nu og på den længere bane.

Det kan være følgevirkninger som kan være meget forskellige og som kan komme til udtryk både som fysiske, psykiske sociale og kognitive problemer.

Her kan blandt andet være tale om:

  • Psykosociale problemer
  • depression
  • ensomhed
  • udvikling af eget misbrug
  • øget udsathed for overgreb og vold
  • Adfærdsproblemer
  • Ustabil skolegang og/eller manglende udbytte af skolegang
  • Posttraumatisk stress
  • Manglende uddannelse
  • Arbejdsløshed

Få professionel alkoholafvænning

Alkoholmisbrug har så store samfundsmæssige konsekvenser og det ødelægger hvert år mange familier og mange uskyldige børn bliver holdt som gidsel i familier med misbrug af alkohol. Et misbrug af alkohol eller andet er ikke et privat problem. Det går ud over alle tætte relationer og ingen børn har fortjent at komme hjem til en fuld mor, eller en fuld far.

Det værste man kan gøre er, ikke at gøre noget.

Hvis man får professionel hjælp til et misbrug af alkohol gennem alkoholafvænning og behandling er der rigtig gode chancer for at kunne komme ud af sit misbrug. Faktisk findes der private behandlingssteder som A Misbrugsbehandling, hvor man kan få en intens alkoholafvænning og på den måde være klar til et liv uden misbrug af alkohol på kun 7 uger.

Læs mere her.

Ambulant alkoholafvænning

Hos A Misbrugsbrugsbehandling tilbyder de en ambulant alkoholafvænning om eftermiddagen, som betyder at du kan passe dit arbejde og blive boende hjemme hos familien samtidig med, du er i behandling. Det har naturligvis nogle økonomiske fordele, men det har faktisk også store positive fordele for ens behandlingsprognose, da det at blive i vante omgivelser har en stor betydning for ens videre bedring. Alkoholafvænning og behandling er det eneste rigtige at gøre, ingen formår alene at komme ud af deres misbrug og langt de fleste har brug for professionel hjælp.

Et liv som ædru

At leve et liv som ædru, kræver at man bliver bevidst på sine omgivelser og lærer sig selv rigtig godt at kende. At sige nej tak til alkohol kan være sværere end man måske lige tror. Derfor vil det altid anbefales at få professionel hjælp gennem kognitiv adfærdsterapi til ændre ens tilgang til følelser, tanker, adfærd og krop. For den vej igennem at skabe nye sunde veje for sig selv. Det hele starter når man har mod til at erkende, at man har et alkoholmisbrug.

DEL