Kan du din førstehjælp?

0
1349

Hvert år får ca. 4000 danskere hjertestop uden for hospitaler. Deres chancer for at overleve er tre gange større, hvis de modtager førstehjælp med det samme. Derfor er det vigtigt at kunne sin førstehjælp – det kan nemlig gøre udfaldet mellem liv og død.

Øjeblikkelig behandling er afgørende

I tilfælde af hjertestop er det afgørende for patientens overlevelse, at vedkommende får øjeblikkelig behandling. Derfor betyder det meget, om nogen på ulykkestedet kan yde hjerte/lunge-redning. Hvis patienten modtager hurtig og korrekt førstehjælp, allerede inden ambulancen når frem, er chancerne for overlevelse væsentligt forbedrede.

Danskerne er blevet bedre til førstehjælp

Danskerne er over de sidste knapt 20 år blevet bedre til førstehjælp. Andelen af hjertestop, hvor vidner træder til og yder livreddede førstehjælp, steg mellem 2001 og 2014 fra 19,4% til 65%. Evnerne til at træde til i tilfælde af hjertestop er således mere end tredoblet, hvilket også kan mærkes på andelen af overlevende.

Der er dog stadig en stor andel af danskerne, der ikke er i stand til at yde livreddende førstehjælp. Desværre sætter mange sin lid til, at andre på ulykkestedet har evnerne til at gribe ind, hvis en livstruende situation skulle opstå. Dette er en ærgerlig tendens, da der aldrig er en garanti for, at der er andre til stede ved hændelsen – hvis man er alene med patienten og ikke kan yde livreddende førstehjælp, er chancen for overlevelse meget lille.

Få styr på førstehjælpen

Hvis du tilhører den gruppe, der ikke kan førstehjælp eller ikke føler sig sikker i den, bør du kraftigt overveje at tage et førstehjælpskursus, da den viden, du opnår, potentielt kan redde liv. I forbindelse med at tage kørekort, er det lovpligtigt at tage et førstehjælpskursus. Derfor tilbyder mange køreskoler billige førstehjælpskurser, som er overstået på en dag. Tiden og pengene er godt investeret, og du vil fremover føle dig sikker i din førstehjælp, hvis ulykken skulle være ude.

DEL