Flere flytningebørn skaber pres i skolerne

0
1801
flytningebørn på sprogskoler

Antallet af personer som søger asyl i år, er magen til år. Tilstrømningen af børn er dog stigende, hvilket hvilket betyder et større pres på skolerne.

Mere end 800 børn og unge under 18 år kom sidste år til Danmark for at søge asyl, og det er rekordmange, skriver skriver flere af de store medier. Det er netop antallet af børn og mindreårige flytninge som er udfordringen, da tallet er det højestesiden 1999. Når asylansøgerne ikke har fået opholdstilladelse, er det asylcentrene, som har ansvaret for, at børnene får den skolegang svarende til den undervisning danske børn får i samme aldersgruppe. I et få tal af asylcentre, er der oprettet egen skoler til børnene, men i de fleste tilfælde er det, de lokale folkeskoler som må tage opgaven. Det har mange folkeskoler svært ved at klare, da budgettet og tiden efter skole reformen er strammet til.

»Og så kan vi godt mærke, at de børn og unge, der kommer fra Syrien, er nogen, der har mærket krig helt tæt på. De er meget traumatiserede«, siger Mette Lindegaard, som er social koordinator på Røde Kors-centret i Jægerspris

På baggrund af netop krigen, og børnenes trauma, kunne det være en idé at oprette sprogskole, som kan håndtere disse opgaver. Et bud på undervisningen kan enten være, at undervisningen foregår i modtagelsesklasser, hvor der vil være forskellige klassetrin og maks 12 elever i hver. Undervisningen kan også foregå på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. Flere private sprogskoler står klar til at tilbyde deres hjælp.

Private sprogskoler er klar til at hjælpe

En sprogskole i København, IAsprog, har ressourcerne i orden og står klar til at hjælpe, men økonomien skal naturligvis være på plads. Sprogskolen tilbyder mange forskellige moduler, og især modul 1-2, som er danskundervisning for begyndere, henvender sig også til børn.

Fagpersoner bør undervise børnene

Flere fagpersoner, mener det er yderst vigtig at lærerne har kompetencerne til at kunne varetage den opgave, det at undervise flygtningebørn og håndtere de traumer, de kan have med sig, kan være en stor udfordring for en almindelig folkeskolelærer.

DEL